TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018
Thí sinh nhập Số báo danhMã xác nhận vào các ô dưới đây:
Số báo danh:
Mã xác nhận: